Headerbild

Årsmöte 2015

2015-03-15 i Möten

Prenumerera via:

RSS

Årets årsmöte genomfört 12 mars i klubbhuset och var välbesökt.

Årets årsmöte hanterar verksamhetsåret 2014 där klubbens ekonomiska resultat blev ett underskott på ca 12 000 kr, framför allt är det klubbhuset, och avdelad pott förarersättningar som är kostnader som inte täcks fullt ut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gånga året. Årsmötet hantera även 2015 avseende styrelse och verksamhet. Resultat av val är att vi kan hälsa de nya ledarmöterna Mårten Egertz och Mark Bäck och suppleanten Joakim Irebrand välkomna, samtidigt som vi tackar Björn Wulff  och Kenneth Lodeklint samt Daniel Asp för eran tid i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna finns att ta del av i klubbhuset efter att protokollet är justerat.