Headerbild

Kallelse Årsmötet

2016-02-07 i Möten

Årsmöte för Vallentuna MK går av stapeln 17 mars kl 1930 i klubblokalen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari.

Klipp ur dagordningen:

Föredragning verksamhetsberättelse 2015 med resultat och balansräkning.

Föredragning revisionsberättelse

Ansvarsfrihet för styrlesen för det gångna året

Val av styrelse

Föredragning av verksamhetsplan 2016

Beslut om medlemsavgifter 2017

utdelning av ansökta förarersättningar

övriga anmälda ärenden, ev motioner.