Headerbild

Årsmötet genomfört

2017-07-30 i Möten

Årsmötet genomfört 16 mars.

Ett tjugotal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Efter de sedvanliga punkterna valdes Håkan Holm in som suppleant i styrelsen, och Kenneth Lodeklint valdes in som ledamot i valberedningen. Vi tackar Mark Bäck som avgående suppleant för nedlagt arbete.

Nya modernare stadgar antogs, förarersättningar delades ut till de som ansökt.

Johan Rosenlund utsågts till Hedersledamot