Headerbild

Årsmöte2021

2021-05-16 i Möten

Årsmöte genomfört 11 mars kl.1930.Årsmötet genomfördes med huvudelen uppkopplade via TEAMS. En eloge till deltagarna eftersom mötet kunde starta på utsatt tid.Årsmötet drogs igenom enligt sedvanlig form, viss diskussion avseende röstberättigade och medlemsavgiftskonstruktion. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.Val till styrelsen resulterade i att:Stefan Jägerhult omvaldes på ett år som ordförandeUlf Örnevik och Nisse Andersson omvaldes som ledamöter på två årHåkan Holm omvaldes som suppleant på två årSara Andersson valdes in som ny ledamot på två år, ersätter Pär Lodén som avböjt omval.Annica Wallén omvaldes som revisor på två årMårten Egertz omvaldes till valberedningen på två år.Vallentuna MK tackar Pär Lodén för tiden i styrelsen och hälsar Sara Andersson välkommen.Nu startar arbetet med hösten tävling