Headerbild

Årsmöte genomfört

2022-03-20 i Möten

Årsmötet genomfördes 10 mars i klubblokalen.

Efter att kaffe och fikabröds inmundigats startade mötet på utsatt tid. Efter föredragande av årsberättelse avseende verksamhet och ekonomi och revisorerna utlåtande beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2021. Ledamöter som var valbara, omvaldes. Förändringar blev att styrelsen utökades med Mats Jägerhult, Stefan Segerljung valdes som revisor, och Niklas Karlsson valdes in i valberedningen. Sara tar över Vice ordförandeskapet efter Nisse.I övrigt informerades om arbetsläget inför SM den 10 september som kommer att kräva fler som driver arbetet under tiden. Jonas Wallén tog på sig att titta på hur ungdomssidan kan aktiveras, har ni idéer kontakta Jonas. Stefan Andersson utsågs som ansvarig att se över hemsideflytt till annan leverantör.