Headerbild

Årsmötet genomfört

2024-04-27 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Årsmötet avhölls torsdagen 7 mars, inga motioner inlämnade, diskussioner om hur engagera yngre förmågor, dock utan några konkreta åtgärder i planen, eventuell E-sportsatsningen är en satsningen som inte skall drivas i nuläget.

Styrelsen erhöll handlingsfrihetför 2023. Det ekonomiska resultat för året blev som planerat negativt med anledning av klubbfest, dock mer än beräknat pga av utebliven tävling.

Avseende styrelsens sammansättning blev det inga nyheter utan ser oförändrad ut.