Headerbild

Vallentuna MK ställer in YRC-Sprinten 4 juni

2023-05-17 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

 Vallentuna MK har tidigare bjudit in till YRC-Sprinten 4 juni. I år tänkt att köras på övnings och skjutfältet vid Kungsängen. Efter att säkerställt att det fungerade med Livgardets planerade verksamhet gjordes det i november ansökan till Fortifikationsverket som är markägare. Efter att Länsstyrelsen remisshanterat och lämnat klart, har väntan varit på att få medgivande från Fortifikationsverket samt till vilken kostnad uthyrningen sker. I och med att Vallentuna MK tidigare har genomfört liknande arrangemang och vet att det kan ta tid, så har planeringen fortsatt. Den 17 maj kom medgivandet med en prislapp om 50 000 kr för upplåtelsen (Vallentuna MK återställer), vilket är en femdubbling från förra gången.

Motiv till prisnivån är att upplåtelsen sker till marknadsmässiga villkor samt så att myndighetens kostnader täcks av nyttjanderättsavgiften. Fortifikationsverket har heller inget formellt uppdrag att upplåta försvarsfastigheter för allmänheten.

 

Vallentuna MK inser att det med den kostnadsbilden inte finns utrymme för genomförande av YRC-Sprinten 2023 utan ställer in tävlingen och riktar in sig på andra marker kommande år och hoppas att Fortverket i framtiden förändrar sin prisidé.

 

Tävlingsledare Stefan Jägerhult