Headerbild

Årsmötet 2023

2023-04-02 i Allmänt

Årsmötet för verksamhetsåret 2022 genomfördes i klubbhuset. Ny ledamot i styrelsen valdes Gunnar Envang som ersätter Sara Andersson som bett om att inte bli omvald efter flytt till norduppland. Ny i valberedningen blir Uffe Zetterström som tar över efter Mårten Egertz.  Vi välkomnar nya medarbetar och tackar avgående för nedlagt arbete under åren.

Planen för 2023 fastställdes och är, YRC-sprinten 4 juni som planeras i Kungsängen där det fortfarande finns en del funktionärsplatser att fylla såsom sträckchef, samt en 60 årsfest under hösten kring september/oktober. Lotta Björkquist håller i festkommittén och kommer behöva understöd.